Ustrezni prostori in tehnična opremljenost

Prostori, v katerih se izvaja usposabljanje, morajo biti primerno veliki, dobro osvetljeni, zračni, imeti dobro zvočnost ter morajo bili ustrezno tehnično opremljeni za varno in nemoteno izvajanje dejavnosti usposabljanja.

Za ustrezno tehnično opremljen prostor iz prejšnjega odstavka se šteje prostor, ki:

  • je opremljen z električnimi inštalacijami in je primerno ogrevan,
  • je opremljen z delovnimi mizami in stoli, primernimi za odrasle osebe, predavateljevo mizo z računalnikom ter s tablo in projekcijskim platnom,
  • je povezan z ločenimi sanitarnimi prostori.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvajalcu usposabljanja zagotovi informacijsko okolje za vodenje evidenc, izdajo izkaznic in objavo usposabljanj. Izvajalec usposabljanja mora imeti za dostop do tega okolja zagotovljeno ustrezno tehnično opremo:

  • računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP ali višji in brskalnikom Internet Explorer 8 ali višji,
  • laserski tiskalnik in
  • internetno povezavo s hitrostjo vsaj 1 Mbps.

Oprema mora omogočati izdajo izkaznic in vodenje evidenc.

Datum zadnje spremembe strani: 24. 12. 2014