Ustrezna izobrazba kandidatov na osnovnem usposabljanju

Izvajalec mora pri opravljanju osnovnega usposabljanja za svetovalca za FFS in prodajalca FFS preveriti izobrazbo kandidatov.

Ob prijavi na usposabljanje mora kandidat izvajalcu usposabljanja predložiti dokazilo o izobrazbi.

Na osnovno usposabljanje za svetovalca za FFS ali prodajalca FFS se lahko prijavi le kandidat, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe, ki se zahteva za svetovalca za FFS oziroma prodajalca FFS skladno z veljavno zakonodajo.

Dokazila

Diploma - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik

Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2015