Izdajanje izkaznic udeležencem usposabljanj

Izvajalci usposabljanja po uspešno opravljenem pisnem preverjanju znanja udeležencu usposabljanja izdajo izkaznico. V primeru nadaljnjega usposabljanja izvajalec usposabljanja podaljša veljavnost izkaznice.

Izkaznica se izda na dvodelnem obrazcu na formatu papirja A5 in je bele barve.

Izkaznica se izda preko informacijskega sistema Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Datum zadnje spremembe strani: 05. 01. 2015