Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji

Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je potrebno pridobiti Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Certifikat se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki ga izvajajo izvajalci, ki so vpisani v register, ki ga vodi Državni izpitni center (RIC). Postopek preverjanja in potrjevanja NPK poteka:

  • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, ki jih določa katalog strokovnih znanj in spretnosti;
  • s potrjevanjem strokovnih znanj in spretnost:
    • kandidat v postopku svetovanja pripravi osebno mapo (portfolio), ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti;
    • če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, določi naloge za preverjanje.
Datum zadnje spremembe strani: 10. 12. 2014