Pogoji za pisno preverjanje znanja

Po zaključenem tečaju osnovnega usposabljanja se opravi pisno preverjanje znanja.

Izvajalec usposabljanja mora razpisati najmanj tri izpitne roke za posamezen program usposabljanja.

  • Prvi izpitni rok za pisno preverjanje razpiše izvajalec usposabljanja najprej tri dni in najpozneje 30 dni po končanem tečaju.
  • Zadnji izpitni rok se razpiše najpozneje v roku enega leta od izvedbe tečaja.

Datum preverjanja znanja objavi izvajalec usposabljanja na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  in na svoji spletni strani. Objaviti ga mora najpozneje do datuma, ki je bil objavljen na spletni strani Uprave in spletni strani izvajalca usposabljanja kot predviden datum začetka tečaja usposabljanja.

Izpitna vprašanja za pisno preverjanje znanja pripravi Uprava glede na vrsto programa usposabljanja in morajo vključevati predpisane vsebine.

Datum zadnje spremembe strani: 25. 12. 2014