Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Ribolovna dovolilnica

Izvajalec rekreacijskega ribolova lahko pridobi dnevno ali tedensko ribolovno dovolilnico, ki jo mora imeti ob izvajanju.

Dnevne ali tedenske dovolilnice se lahko kupi na prodajnih mestih oziroma na spletu. V primeru nakupa preko spleta mora izvajalec rekreacijskega ribolova kupiti dovolilnico obvezno vsaj eno uro pred izvajanjem ribolova, saj v nasprotnem primeru ni veljavna.

Ribolovna dovolilnica meri 7*10 cm. Tedenska ribolovna dovolilnica je natisnjena na zelenem papirju, dnevna pa na rumenem in vsebuje:

1. na prednji strani:

  • napis Republika Slovenija;
  • grb Republike Slovenije;
  • navedbo za katero vrsto dovoljenja;
  • čas veljavnosti;
  • zaporedno številko izdaje in
  • ceno.

2. na zadnji strani:

  • navedbe določene za ribolovne dovolilnice (naslov imetnika dovolilnice, število osebnega dokumenta, kraj in datum idaje dovolilnice, navedba o vračilu, tabela o ribolovu, žig in podpis nosilka javnega pooblastila in pooblaščenega prodajalca

Ribolovna dovolilnica ni prenosljiva na drugo osebo.

 

Za prostočasni ribolov z obale, ribolovna dovolilnica, ni potrebna.

 

Dokazila

Ribolovna dovolilnica

Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016