Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Ustrezna izobrazba

Posameznik mora imeti:

- končano izobrazbo pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje.

Dokazila

Diploma - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

Datum zadnje spremembe strani: 22. 12. 2014