Ustrezna izobrazba

Posameznik mora imeti:

- končano izobrazbo pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje.

Dokazila

Diploma - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

Datum zadnje spremembe strani: 22. 12. 2014