Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Posebna obdelava lesa in beljenje lesa

Lesen pakirni material, ki izpolnjuje zahteve v skladu s standardom ISPM- 15, mora biti ustrezno obdelan, in sicer:

  • toplotno obdelan (npr. v toplotni komori) po postopku z mednarodno oznako HT, ki zagotavlja, da se je les segrel po svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, na najmanj 56 °C za najmanj 30 minut,
  • toplotno dielektrično obdelan (npr. v mikrovalovni komori) po postopku z mednarodno oznako DH, ki zagotavlja, da se je les, katerega najmanjša dimenzija ne presega 20 cm, segrel po svojem celotnem preseku, vključno s površino lesa, na najmanj 60 °C za najmanj eno minuto, pri čemer se mora predpisana temperatura doseči v 30 minutah od začetka tretiranja, ali
  • zaplinjen s fumigantom, katerega uporaba je v Evropski uniji dovoljena ter katerega uporaba in oznaka sta določeni s standardom ISPM 15.

Za ustrezno toplotno obdelan se šteje tudi lesen pakirni material, sušen v komori po postopku z mednarodno oznako KD, impregniran s kemičnim stiskanjem z mednarodno oznako CPI.

Za izdelavo lesenega pakirnega materiala se lahko uporabi le beljen les. Beljen les je hlodovina, ki ji je odstranjeno lubje. Dopustni so majhni, med seboj ločeni koščki lubja, pod naslednjimi pogoji::

  • da niso širši od 3 cm, ne glede na dolžino,
  • če so širši od 3 cm, površina posameznega koščka lubja ne sme presegati 50 cm2.

Pri zaplinjevanju je treba lubje odstraniti pred zaplinjevanjem, pri toplotni obdelavi pa se lahko lubje odstrani pred ali po obdelavi.

Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015