Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Obvezen kontrolni pregled

Kontrolni pregled nad posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala izvaja organ za potrjevanje. Kontrolni pregled se pri vsakem registriranem obratu izvaja redno in sicer se opravi na podlagi analize tveganja oziroma najmanj en pregled vsake tri leta.

Namen rednih kontrolnih pregledov je preverjanje ustreznosti tehnoloških postopkov obdelave in označevanje lesenega pakirnega materiala.

Organ za potrjevanje po končanem rednem kontrolnem pregledu sestavi zapisnik.

Stroške kontrolnih pregledov nosi obrat.

V Sloveniji opravlja redne kontrolne preglede Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo.

Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016