Prostorski pogoji in oprema

Delodajalec za zagotavljanje dela mora imeti na vsakem kraju opravljanja dejavnosti ustrezne delovne in pomožne prostore ter ustrezno pisarniško in tehnično opremo, ki pristojnim organom in pooblaščenim osebam omogoča vodenje evidenc in vpogled v njegovo poslovanje.

Delovni prostor posameznega delodajalca za zagotavljanje dela predstavlja samostojna soba, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov delavcev.

Delodajalec za zagotavljanje dela mora napotenim delavcem in kandidatom zagotoviti prostor, ki jim omogoča primerno čakanje in sanitarije.

V poslovnih prostorih mora biti na vidnem mestu izobešeno potrdilo o vpisu delodajalca za zagotavljanje dela v register.

Dokazila

  • Kopija najemne pogodbe (v primeru najema prostora, kjer se bo opravljala dejavnost )
  • Izpis iz zemljiške knjige (v primeru lastništva prostora, kjer se bo opravljala dejavnost )
  • Tlorisna skica prostora, kjer se bo opravljala dejavnost
  • Seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti
Datum zadnje spremembe strani: 30. 10. 2018