Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Potrditev programov usposabljanja in prilagojenega usposabljanja na podlagi razpisa ali vloge

Minister, pristojen za delo, po posvetovanju s Svetom za varnost in zdravje pri delu vsako leto do konca meseca novembra za prihodnje leto objavi razpis po programskih sklopih za programe usposabljanja in programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev.

Na podlagi razpisa, objavljenega na spletnih straneh ministrstva, ponudniki v roku dveh mesecev od objave programskih sklopov oblikujejo ponudbe za posamezne programe in jih pošljejo v potrditev ministru.

Ponudba za programe usposabljanja mora vsebovati:

 • enega ali več programskih sklopov, na katere se ponudba nanaša;
 • ciljno skupino;
 • cilje programa;
 • število ur programa z ovrednotenimi točkami;
 • teme programa z opredelitvijo vsebin;
 • število ur in oblike dela za posamezno temo in
 • število predvidenih ponovitev.

Ponudba programov prilagojenega usposabljanja mora vsebovati:

a) zlasti naslednje programske sklope:

 • pregled predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • ocenjevanje tveganja,
 • informiranje delavcev,
 • usposabljanje delavcev za varnost in zdravje pri delu,
 • prijave in vodenje dokumentacije,
 • preprečevanje psihosocialnih tveganj in
 • sodelovanje z izvajalcem medicine dela;

b) ciljno skupino;

c) cilje programa;

d) število ur programa z ovrednotenimi točkami;

e) teme programa z opredelitvijo vsebin;

f) število ur in oblike dela za posamezno temo in

g) število predvidenih ponovitev.

Programi prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev morajo biti sestavljeni tako, da vsebujejo 50% praktičnega usposabljanja.

Izvajalci usposabljanj lahko za potrditev programa kadarkoli zaprosijo ministrstvo, pristojno za delo. K vlogi za potrditev je treba priložiti podatek o programskem sklopu, podatke o ciljni skupini, temah z opredelitvijo vsebin, podatke o predavateljih ali nosilcih tem ter podatke o kraju, času in trajanju programa.

Datum zadnje spremembe strani: 11. 12. 2015