Obvestilo Inšpektoratu Republike Slovenije za delo

Izvajalci obdobnih usposabljanj koordinatorjev morajo najkasneje 30 dni pred izvedbo obdobnega usposabljanja na Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju: inšpektorat) javiti datum, kraj, seznam predavateljev in program usposabljanja.

Program usposabljanja mora obsegati najmanj:

  • novosti na področju zakonodaje, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in
  • eno od aktualnih tematik na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

Kadar inšpektorat na podlagi prijave oceni, da program, trajanje ali predavatelji niso ustrezni, o tem v roku 15 dni obvesti izvajalca.

Datum zadnje spremembe strani: 11. 12. 2015