Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Izvajanje zdravstvene nege in zdravstvenega varstva

Izvajalec socialno varstvene storitve je dolžan zagotavljati tudi izvajanje zdravstvene nege in zdravstvenega varstva skladno s predpisi, ki urejajo področje zdravstvene dejavnosti.

Izvajalec je dolžan zagotoviti izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvene nege s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem z ustreznimi listinami za izvajanje te dejavnosti, razen v primeru, ko jo v skladu z veljavnimi predpisi lahko izvaja sam.

Datum zadnje spremembe strani: 19. 01. 2015