Ustrezna izobrazba in delovne izkušnje

Strokovni delavci za izvajanje dejavnosti pomoč družini za dom morajo imeti:

  • zaključeno višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo in imajo triletne izkušnje v skupinskem delu ali
  • zaključeno višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo ali
  • zaključeno višjo ali visoko šolo pedagoške, socialno pedagoške, psihološke ter defektološke smeri

in triletne izkušnje s skupinskim delom.

Dokazila

  • Diploma - izvirnik ali overjena kopija ali neoverjena kopija in izvirnik na vpogled
  • Dokazilo o pridobljenih delovnih  izkušnjah
Datum zadnje spremembe strani: 11. 12. 2015