Ustrezna izobrazba in delovne izkušnje

Strokovni delavci v dejavnosti prve socialne pomoči morajo imeti:

  • zaključeno višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo, ali
  • zaključeno višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo - ali
  • zaključeno višjo ali visoko šolo pedagoške, socialno pedagoške, psihološke in defektološke smeri

in pet let delovnih izkušenj.

Dokazila

  • Diploma - izvirnik ali overjena kopija ali neoverjena kopija in izvirnik na vpogled
  • Dokazilo o pridobljenih delovnih  izkušnjah
Datum zadnje spremembe strani: 14. 12. 2015