Obveznosti registriranih dobaviteljev

Dobavitelj mora zagotavljati, da semenski material kmetijskih rastlin na trgu izpolnjuje predpisane zahteve.

Dobavitelj mora zlasti:

  • izvajati preglede, pri katerih spremlja in nadzira kritične točke v pridelavi semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki bi lahko vplivale na njegovo kakovost (zlasti na sortno ali vrstno prisotnost in čistost ter zdravstveno stanje)
  • izvajati ukrepe, potrebne za preprečevanje pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov, jemati vzorce in jih pošiljati v analizo v laboratorij;
  • zagotavljati sledljivost in razpoznavnost vsake partije semenskega materiala kmetijskih rastlin;
  • voditi zapise in hraniti dokazila o poreklu in kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin;voditi zapise in hraniti dokazila o nabavi in o prodaji ali dobavi semenskega materiala kmetijskih rastlin;
  • omogočiti izvajanje nadzora;
  • izvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali inšpekcijskem nadzor.

Dobavitelj mora hraniti vsa dokazila in zapise iz prejšnjega odstavka najmanj eno leto, za sadne rastline, trto, hmelj in večletne okrasne rastline pa najmanj tri leta.

Dokazila

Zapisi in ostala dokumentacija o pregledih, izvedenih ukrepih in sledljivosti, ki je ustrezno arhivirana.

Datum zadnje spremembe strani: 26. 01. 2015