Zagotavljanje pogojev za preprečevanje ali zmanjševanje nevarnosti

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo, skladiščijo ali dajejo v promet nevarne kemikalije, morajo zagotoviti pogoje, ki preprečujejo ali zmanjšujejo nevarnost za človeka in okolje.


Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016