Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Ustrezno označevanje biocidnih proizvodov

Oznaka biocidnega proizvoda ne sme biti zavajajoča glede tveganja, ki ga proizvod predstavlja za zdravje človeka, zdravje živali in okolje, in da v nobenem primeru ne sme vsebovati navedb "biocidni proizvod z manjšim tveganjem", "nestrupen", "neškodljiv", "naraven, okolju prijazen", "živalim prijazen" ali podobno. Poleg tega je na oznaki treba navesti:

 • oznako vsake aktivne snovi posebej in njeno vsebnost v merskih enotah;
 • nanomateriale, če jih proizvod vsebuje, in s tem povezana posebna tveganja, ob vsaki navedbi nanomaterialov pa v oklepaju tudi besedo "nano";
 • številko dovoljenja, ki jo je biocidnemu proizvodu dodelil pristojni organ ali Komisija;
 • ime in naslov imetnika dovoljenja;
 • vrsto formulacije;
 • dovoljenje uporabe biocidnega proizvoda;
 • navodila za uporabo;
 • podatke o verjetnih neposrednih ali posrednih neželenih stranskih učinkih in navodila za prvo pomoč;
 • če so navodila priložena, je treba pripisati opozorilo "Pred uporabo preberite priložena navodila.";
 • navodila za varno odstranjevanje biocidnega proizvoda in njegove embalaže;
 • številko ali oznako serije formulacije in rok uporabe v običajnih pogojih skladiščenja;
 • kadar je to ustrezno, časovno obdobje, potrebno, da biocidni proizvod doseže učinek;
 • kadar je to ustrezno, kategorije uporabnikov, na katere je uporaba biocidnega proizvoda omejena;
 • kadar je to ustrezno, informacije o kakršni koli posebni nevarnosti za okolje, zlasti v zvezi zaščito neciljnih organizmov in preprečevanjem onesnaževanja vode;
 • posebne zahteve glede označevanja za mikroorganizme.

Dokazila

 • Izvorna etiketa in navodila za uporabo za biocidni proizvod v državi članici porekla ter prevod v slovenski jezik;
 • osnutek etikete v slovenskem jeziku.
Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016