Obveščanje o količini nove snovi v prometu

Vsak prijavitelj, ki je uradu prijavil novo snov s polno prijavo, mora urad obvestiti:

  • ko količina nove snovi, ki jo je dal v promet, doseže 10 ton na posameznega proizvajalca letno, oziroma ko skupna količina te snovi, dane v promet, doseže 50 ton na proizvajalca. V tem primeru lahko urad od prijavitelja zahteva, da izvede nekatere ali vse dodatne študije, navedene v prvem poglavju priloge 3 Pravilnika o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi (v nadaljevanju: pravilnik), in določi rok za izvedbo teh študij,
  • ko količina nove snovi, ki jo je dal v promet, doseže 100 ton na posameznega proizvajalca letno, oziroma ko skupna količina te snovi, dane v promet doseže 500 ton na proizvajalca. V tem primeru mora prijavitelj v roku, ki mu ga določi urad, opraviti dodatne preskuse in študije, navedene v prvem poglavju priloge 3 pravilnika. Prijavitelj lahko na podlagi utemeljenih argumentov predlaga opustitev teh preskušanj ali uradu predlaga druge, ustreznejše preskuse oziroma študije,
  • ko količina nove snovi, ki jo je dal v promet, doseže 1000 ton na posameznega proizvajalca letno, oziroma ko skupna količina te snovi, dane v promet, doseže 5000 ton na proizvajalca, urad prijavitelju predpiše program dodatnih preskusov oziroma študij, navedenih v drugem poglavju priloge 3 pravilnika in rok za njegovo izvedbo.

Prijavitelj mora uradu sporočati vse rezultate preskusov, ki jih je opravil na podlagi določb prejšnjega odstavka ali pa prostovoljno.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2015