Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Izdaja potrdila o opravljenem preizkusu znanja

Kandidatom, ki uspešno opravijo preizkus znanja, pooblaščena organizacija izda potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:

  • glavo in žig pooblaščene organizacije,
  • ime in priimek ter kraj in datum rojstva kandidata,
  • podatek, kdaj je kandidat opravil preizkus znanja in zaporedno številko potrdila,
  • podpis predsednika komisije,
  • podpis direktorja pooblaščene organizacije.

Pooblaščena organizacija poleg originalnega potrdila o opravljenem preizkusu znanja izda tudi dve kopiji. Eno kopijo shrani v evidenco o opravljenih tečajih in preizkusih znanja, drugo pa posreduje pristojnemu organu za kemikalije.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2015