Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Vodenje evidenc o opravljenih tečajih in preizkusih znanja

Pooblaščene organizacije za izvedbo usposabljanj vodijo evidenco o opravljenih tečajih in preizkusih znanja, ki jo na zahtevo dajo na vpogled pristojnemu inšpektorju.

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:

  • prijave za udeležbo na tečaju in preizkus znanja,
  • zapisnik preizkusa znanja,
  • kopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja.
Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2015