Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Oblikovanje cen

Upravljavec mora oblikovati cenik za opravljanje del gospodarjenja javne železniške infrastrukture. Cenik mora pokrivati vsaj upravičene stroške materiala, storitev, dela, amortizacijo, odhodke financiranja in druge upravičene izredne odhodke.

Ceniku morata biti priložena tudi podrobna specifikacija in izračun vseh stroškov.

Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2015