Specializirana prodajalna za kemikalije

Za prodajo biocidnih proizvodov, ki sodijo med nevarne kemikalije, je potrebno imeti ustrezen prodajni prostor, to je specializirano prodajalno za kemikalije.

Biocidni proizvod lahko v specializiranih prodajalnah nabavlja le tista vrsta uporabnika, ki je navedena na etiketi. Če na etiketi ni navedena, ga lahko nabavlja in uporablja tudi splošni uporabnik.

Biocidni proizvodi, ki se uvrščajo pod nevarne, se lahko dajejo v promet samo v skladu s predpisom o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami.

Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2015