Najava strateške dejavnosti

Določene strateške dejavnosti, ki sodijo v skupino 1, 3, 4 in 5 Uredbe, je potrebna predhodna najava pri pristojnem organu.

Najava se izvede najpozneje 90 dni pred koncem koledarskega leta za naslednje koledarsko leto.

Vloga mora vsebovati:

 • podatke o zavezancu:
  • naslov pravne oziroma fizične osebe, ki namerava proizvajati, porabljati ali predelovati strateško blago;
  • naslov in točno lokacijo objekta, kjer namerava zavezanec proizvajati,porabljati ali predelovati strateško blago.
 • podatke o strateški dejavnosti:
  • opis strateške snovi:
   • zakemikalijo: ime snovi in CAS številko,
   • v primerupripravkov: trgovsko ime in vsebnost kemikalije s CAS številko,
   • zamikroorganizme in toksine: ime,
   • skupino izuredbe (skupina 1, 2, 3, 4 ali 5),
  • količino strateške snovi, ki se namerava v prihodnjem koledarskem letu proizvajati,porabljati ali predelovati,
  • opis nameravane strateške dejavnosti (proizvodnja, poraba oziromapredelava),
  • druge relevantne podatke.

Datum zadnje spremembe strani: 27. 05. 2015