Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Uporaba ustreznih materialov in reagentov

Poslovni subjekt uporablja material in reagente, katerih kakovost je skladna z načeli in smernicami dobre proizvodne prakse, če ti ne obstajajo, pa na podlagi strokovne utemeljitve uporablja materiale in reagente najvišje kakovosti.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016