Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Zagotavljanje resničnosti podatkov o materialih, vmesnih in končnih izdelkih

Poslovni subjekt s posebno skrbnostjo zagotovi, da so vsi podatki o vhodnih materialih, vmesnih izdelkih in končnem nerutinsko pripravljenem zdravilu za napredno zdravljenje, vključno s podatki o združljivosti posameznih komponent večkomponentnega nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje in ovojnine, ki so upoštevane za oceno varnosti, kakovosti in učinkovitosti, resnični in nezavajajoči.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016