Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Letno poročilo o aktivnostih

Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto pristojnemu organu posreduje letno poročilo o svojih aktivnostih, ki vsebuje podatke o:

  • številu nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje;
  • pripravljenih nerutinskih zdravilih za napredno zdravljenje iz skupin zdravil za napredno zdravljenje, za katero je JAZMP izdala dovoljenje;
  • številu pacientov oziroma živali, zdravljenih s posameznim nerutinsko pripravljenim zdravilom za napredno zdravljenje;
  • imenu zdravnika oziroma veterinarja, ki je predpisal nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje, in ki je odgovoren za spremljanje pacienta oziroma živali,
  • imenu donorskega centra.

Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje v veterinarski medicini podatke o zdravilih za uporabo pri živalih iz prejšnjega odstavka posreduje organu, pristojnemu za veterinarstvo, v roku iz prejšnjega odstavka.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016