Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Letno poročanje o spremembi pogojev

Proizvajalec učinkovin mora vse druge spremembe pogojev ki jih ni priglasil kot pomembne med letom, se pa nanašajo na pogoje, ki so bili podlaga za vpis v register, prijaviti letno v poročilu.

Poročilo posreduje pristojnemu organu najpozneje do 15. decembra tekočega leta, in sicer za vse spremembe v tekočem letu. Pristojni organ v 30 dneh od dneva prejema popolnega poročila vpiše spremembe, če gre za spremembo podatkov registra proizvajalcev, in o tem izda potrdilo.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016