Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Ustrezna izobrazba

Strokovni sodelavci za zdravila imajo:

  • izobrazbo farmacevtske, medicinske, veterinarske smeri 2. stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji, ali
  • izobrazbo drugih smeri 2. stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji, v katerih so v skladu z veljavno klasifikacijo poklicev razvidna znanja o delovanju človeškega ali živalskega organizma ter dodatna znanja s področja zdravil

Dokazila

  • Diploma - overjena kopija ali neoverjena kopija in izvirnik na vpogled
  • Dokazila o dodatnih znanjih
Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016