Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Vodenje evidenc in poročanje

Izvajalec strokovnega usposabljanja v živinoreji mora voditi evidence o opravljenih usposabljanjih in strokovnem usposabljanju in posredovati poročilo o izvedbi programov usposabljanja.

EVIDENCA O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH

Evidenca o opravljenih usposabljanjih, ki jo vodi izvajalec strokovnega usposabljanja mora vsebovati podatke o:

  • vsebini programov, datumu in šifri potrdila programa;
  • trajanju programov;
  • rezultatih usposabljanja udeležencev;
  • udeležencih (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča  in datum rojstva).

Izvajalci usposabljanja so dolžni zagotavljati trajni arhiv o podatkih o usposabljanju.

POROČILO O IZVEDBI

Izvajalec usposabljanja mora do 15. februarja tekočega leta na pristojni organ posredovati poročilo o izvedbi potrjenih programov v preteklem letu.

Poročilo o izvedbi mora vsebovati:

  • uspešnost izvedbe programa;
  • število udeležencev;
  • podatke o udeležencih (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča  in datum rojstva) in
  • ostale posebnosti pri izvedbi programa.

Dokazila

Evidenca o opravljenem usposabljanju in poročilo o izvedbi programa.

Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2015