Dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku

Dokumentacija z informacijami o izdelku zajema naslednje informacije in podatke, ki se po potrebi posodabljajo:

  • opis kozmetičnega izdelka, ki omogoča, da se dokumentacija z informacijami o izdelku jasno nanaša na kozmetični izdelek;
  • poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka;
  • opis metode proizvodnje in izjava o skladnosti z dobro proizvodno prakso;
  • kadar  to upravičuje narava ali učinek kozmetičnega izdelka, dokazila o učinku, ki naj bi ga imel kozmetični izdelek;
  • podatki o kakršnem koli testiranju na živalih, ki ga izvedejo proizvajalec, njegovi zastopniki ali dobavitelji v zvezi z razvojem ali oceno varnosti kozmetičnega izdelka ali njegovih sestavin, vključno s kakršnim koli testiranjem na živalih, izvedenim zaradi izpolnjevanja predpisov tretjih držav.

Informacije, ki jih vsebuje dokumentacija z informacijami o izdelku mora biti na voljo v jeziku, ki ga lahko brez težav razumejo pristojni organi države članice.

 

Datum zadnje spremembe strani: 16. 01. 2019