Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dobra proizvodna praksa

Proizvodnja kozmetičnih izdelkov mora potekati v skladu z načeli dobre proizvodne prakse. Proizvodnja je skladna z dobro proizvodno prakso, kadar je skladna s smernicami za dobro proizvodno prakso (ISO 22716:2007).

Standard ISO 22716:2007 je mednarodni standard, ki podaja smernice za proizvodnjo, obvladovanje, skladiščenje in odpremo kozmetičnih izdelkov. V smernicah so navedeni organizacijski in praktični nasveti za obvladovanje človeških, tehničnih in administrativnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost proizvodnje.

Standard ISO 22716:2007 je mogoče kupiti pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

Datum zadnje spremembe strani: 20. 02. 2015