Dokumentacija o priglašenem izdelku v državi, v kateri je priglašen

Kadar se kozmetični izdelek, ki se od 11. julija 2013 že prodaja v določeni državi članici, želi dati na trg v drugi državi članici, je treba posredovati Komisiji v elektronski obliki posredovati naslednje informacije:

  • kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici, odkoder je kozmetični izdelek odposlan, in ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu, kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;
  • državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;
  • svoje ime in naslov;
  • ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o izdelku vselej na voljo.

Kadar je bil kozmetični izdelek dan na trg pred 11. julijem 2013, a se po navedenem datumu ne daje več na trg, distributer, ki uvede ta izdelek v državo članico po tem datumu, odgovorni osebi sporoči naslednje:

  • kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici, od koder je kozmetični izdelek odposlan, in njegovo ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu, kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;
  • državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;
  • svoje ime in naslov.

Datum zadnje spremembe strani: 11. 01. 2016