Ustrezen plemenjak

 

Preden se plemenjak oziroma samec v preizkusu vključi v pripustno postajo, mora imetnik take živali zagotoviti popoln pregled njegove oploditvene sposobnosti.

Pregled oploditvene sposobnosti plemenjakov opravi Nacionalni veterinarski inštitut (NVI).

Popoln pregled oploditvene sposobnosti obsega:

  • klinični pregled živali (temperament, kondicija, morebitne konstitucijske napake, pregled spolnih organov, libido in obnašanje pri paritvi);
  • ugotavljanje sposobnosti za pridobivanje semena samo pri plemenjakih, predvidenih za osemenjevanje;
  • makroskopsko oceno semena (količina, barva, konzistenca, vonj in pH);
  • mikroskopsko oceno semena (ocena valovanja semena pri biku, ovnu in kozlu, delež gibljivih, progresivno gibljivih, normalnih in živih semenčic, poškodovanih akrosomov ter skupno število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v ejakulatu);
  • ugotavljanje sposobnosti semena za konzerviranje v tekočem stanju in za globoko zamrzovanje samo pri plemenjakih, predvidenih za osemenjevanje;
  • mikrobiološko preiskavo semena pregledane živali glede na zdravstveno ustreznost in tuje primesi, ki kažejo na higienske razmere v osemenjevalnem središču (delci stelje, dlaka, urin, kri, eritrociti itd.).

Popoln pregled oploditvene sposobnosti semena ni potreben v primeru, da se plemenjak za pripust uporablja na plemenicah in samicah znotraj istega gospodarstva.

V primeru da se plemenjak uporablja za namen pridobivanja svežega semena, se smejo s tem semenom osemeniti samo samice ali plemenice znotraj istega gospodarstva.

Datum zadnje spremembe strani: 07. 06. 2016