Zavarovanje odgovornosti

Zdravilec mora biti zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko uporabniku storitev nastala pri izvajanju ali zaradi izvajanja zdravilske dejavnosti.

Zaposlenega zdravilca zavaruje delodajalec.

Minimalno zavarovalno vsoto za zavarovanje po posameznih zdravilskih metodah vsako leto določi Zdravilska zbornica, do njene ustanovitve pa Ministrstvo za zdravje.

Datum zadnje spremembe strani: 11. 01. 2016