Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Ustrezna izobrazba

Osnovna dela praviloma izvajajo zdravstveni, sanitarni, veterinarski ali agronomski tehniki s potrebnimi znanji iz DDD.

DDD tehnik se mora izobraževati v skladu s programom. Organizator izobraževanja je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo. Po končanem

izobraževanju se opravi preverjanje zdravja in izda potrdilo.

Izobraževanja je obvezno obnavljati na vsakih pet let.

DDD tehnik mora pridobiti tudi znanja iz varstva pri delu s posebnim poudarkom na nevarnih kemikalijah.

Dokazila

Šolsko spričevalo

Datum zadnje spremembe strani: 11. 01. 2016