Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Ustrezna izobrazba in znanja

Odgovorno osebje za izvajanje postopka verifikacije mora imeti ustrezno izobrazbo in znanja iz vseh delov posameznega podsistema:

1. Podsistem "Infrastruktura"

  • najmanj inženir gradbeništva,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju del na podsistemu ali v zadnjih desetih letih najmanj tri reference za izvajanje, nadziranje, revidiranje ali projektiranje del za izvedbo na podsistemu.

2. Podsistem "Vodenje - upravljanje in signalizacija ob progi"

  • najmanj inženir elektro smeri,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju del na podsistemu ali v zadnjih desetih letih najmanj tri reference za izvajanje, nadziranje, revidiranje ali projektiranje del za izvedbo na podsistemu.

3. Podsistem "Vodenje - upravljanje in signalizacija na vozilu"

  • najmanj inženir elektro smeri,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju del na podsistemu ali v zadnjih desetih letih najmanj tri reference za izvajanje, nadziranje, revidiranje ali projektiranje del za izvedbo na podsistemu.

4. Podsistem "Energija"

  • najmanj inženir elektro smeri,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju del na podsistemu ali v zadnjih desetih letih najmanj tri reference za izvajanje, nadziranje, revidiranje ali projektiranje del za izvedbo na podsistemu.

5. Podsistem "Tirna vozila"

  • najmanj inženir strojništva
  • najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju del na podsistemu ali v zadnjih desetih letih najmanj tri reference za izvajanje, nadziranje, revidiranje ali projektiranje del za izvedbo na podsistemu.

Dokazila

Kot dokazilo praktične usposobljenosti za odgovorno osebje za podsistem se šteje delovna doba na področju posameznega podsistema ali reference za odgovornega vodjo del, odgovornega vodjo posameznih del, odgovornega nadzornika, odgovornika nadzornika posameznih del, odgovornega revidenta ali odgovornega projektanta na podsistemu pri izdelavi PGD.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 03. 2016