Ustrezno zdravstveno stanje

Pravico do dela na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca lahko pridobi tisti delavec, ki izpolnjuje posebne zdravstvene pogoje.

Izvršilni železniški delavec mora biti telesno in duševno zmožen opravljati dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Telesna in duševna zmožnost se mora preverjati z rednimi in izrednimi pregledi. Zdravniške preglede opravlja in vodi pooblaščeni zdravstveni zavod.

Redni zdravstveni pregled mora biti opravljen pred potekom predpisanega roka.

Izvršilni železniški delavec mora ob zdravstvenih pregledih predložiti:

Po vsakem opravljenem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik v roku 10 dni izda zdravniško spričevalo o izpolnjevanju pogojev za varno delo izvršilnega železniškega delavca.

Dokazila

Zdravniško spričevalo za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih pogojev

Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016