Jezikovna usposobljenost

Izvršilni železniški delavci in izvršilni železniški delavci na industrijskem tiru se pri opravljanju železniškega prometa sporazumevajo v jeziku, ki da določi upravljavec.

V Republiki Sloveniji je jezik upravljavca slovenski jezik.

Vsi izvršilni železniški delavci se morajo z upravljavcem infrastrukture aktivno in učinkovito sporazumevati v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah.

Dokazila

Potrdilo o opravljenem teoretičnem usposabljanju

Datum zadnje spremembe strani: 09. 03. 2016