Strokovno usposabljanje za delovno mesto prometnik

Strokovno usposabljanje za delovno mesto o prometnik obsega teoretično in praktično usposabljanje.

Teoretično usposabljanje obsega:

  • znanje o določbah signalnega pravilnika,
  • znanje o določbah prometnega pravilnika,
  • ravnanje ob resni nesreči, nesreči ali incidentu,
  • osnovno poznavanje določil o opravljanju zavornih preizkusov, zavarovanju vozil zoper samopremaknitev.

Praktično usposabljanje zajema:

  • usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu, glede na oceno tveganja;
  • usposabljanje iz požarne varnosti;
  • spoznavanje operativnih predpisov iz sistema varnega upravljanja;
  • delo pod nadzorom, kjer se kandidat pod inštruktorjevim nadzorom usposobi za opravljanje vseh del, ki jih bo kot prometnik opravljal samostojno in spozna postajo - z vsemi napravami in opremo, ki so vgrajene;
  • opravljanje praktičnega izpita pred komisijo, ki jo imenuje delodajalec.

Po končanem teoretičnem usposabljanju in preverjanju teoretične usposobljenosti subjekt izvajanja usposabljanj izda potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti. Po opravljenem praktičnem izpitu kandidat prejme spričevalo s strani delodajalca, pri katerem opravlja praktični del usposabljanja.

Za pridobitev naslednjega spričevala, prometnik opravlja le praktični del usposabljanja, ki ga zaključi s praktičnim delom izpita.

Dokazila

Potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti

Spričevalo o opravljenem praktičnem delu usposabljanja

Datum zadnje spremembe strani: 09. 03. 2016