Strokovno usposabljanje za delovno mesto vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke

Strokovno usposabljanje za delovno mesto vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke obsega teoretično in praktično usposabljanje.

Teoretično usposabljanje obsega:

  • znanje o določbah signalnega pravilnika,
  • znanje o določbah prometnega pravilnika,
  • ravnanje ob resni nesreči, nesreči ali incidentu.

Praktično usposabljanje zajema:

  • usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu, glede na oceno tveganja;
  • usposabljanje iz požarne varnosti;
  • spoznavanje operativnih predpisov iz sistema varnega upravljanja;
  • delo pod nadzorom, kjer se kandidat pod inštruktorjevim nadzorom usposobi za opravljanje vseh del, ki jih bo kot vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke opravljal samostojno in spozna postajo, z vsemi napravami in opremo, ki so vgrajene;
  • opravljanje praktičnega izpita pred komisijo, ki jo imenuje delodajalec.

Po končanem teoretičnem usposabljanju in preverjanju teoretične usposobljenosti, subjekt izvajanja usposabljanj izda potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti. Po opravljenem praktičnem izpitu kandidat prejme spričevalo s strani delodajalca, pri katerem opravlja praktični del usposabljanja.

Za pridobitev naslednjega spričevala opravlja vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke opravlja le praktični del usposabljanja, ki ga zaključi s praktičnim delom izpita.

Dokazila

Potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti

Spričevalo o opravljenem praktičnem delu usposabljanja

Datum zadnje spremembe strani: 16. 03. 2016