Ustrezna izobrazba

Oseba, ki želi opravljati delo vzdrževalca stabilnih naprav električne vleke, mora imeti zaključeno:

  • izobraževalni program gimnazije ali
  • izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe elektrotehnik s strokovnimi moduli s področja energetike.

Dokazila

Kopija dokazila o ustrezni izobrazbi

Datum zadnje spremembe strani: 16. 03. 2016