Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Ustrezna izobrazba

Delavci, ki delajo v organizacijskih enotah varstva pred sevanji v jedrskih ali sevalnih objektih, morajo imeti vsaj srednjo strokovno izobrazbo naravoslovne ali tehnične smeri.

Dokazila

Spričevalo: overjena kopija ali neoverjena kopija in original na vpogled

Datum zadnje spremembe strani: 16. 03. 2016