Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Ustrezna izobrazba

Dela in naloge vodje organizacijske enote varstva pred ionizirajočimi sevanji jedrskih reaktorjih in v jedrskih elektrarnah lahko opravljajo delavci, ki imajo univerzitetno izobrazbo fizikalne smeri.

Dela in naloge vodje organizacijske enote varstva pred ionizirajočimi sevanji v ostalih jedrskih in sevalnih objektih lahko opravljajo delavci, ki imajo univerzitetno izobrazbo naravoslovne ali tehnične smeri.

Datum zadnje spremembe strani: 16. 03. 2016