Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Ustrezne delovne izkušnje

Dela in naloge vodje organizacijske enote varstva pred ionizirajočimi sevanji v jedrskih reaktorjih in v jedrskih elektrarnah lahko opravljajo delavci, ki imajo  najmanj pet let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog v zvezi z varstvom pred sevanji.

Dela in naloge vodje organizacijske enote varstva pred ionizirajočimi sevanji v ostalih jedrskih in sevalnih objektih lahko opravljajo delavci, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju nalog v zvezi z varstvom pred sevanji.

Datum zadnje spremembe strani: 01. 04. 2015