Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Sporočanje sprememb podatkov

Imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenja za uporabo vira sevanja, dovoljenja za uporabo objekta ali odločbe o statusu objekta mora vsako spremembo svojih podatkov nemudoma sporočiti organu, ki je izdal dovoljenje, kot podlago za spremembo dovoljenja.

Datum zadnje spremembe strani: 23. 03. 2015