Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Izdaja potrdila o označitvi živali

Ko označevalec označi žival, mora izdati potrdilo o označitvi.

Potrdilo se izda v treh izvodih in je sestavljeno iz originala in dveh kopij. Označevalec, ki je opravil označevanje, je dolžan v celoti izpolniti potrdilo. Potrdilo podpišeta označevalec in imetnik živali.

Označevalec posreduje originale potrdil enkrat mesečno ministrstvu, kjer se trajno hranijo. Eno kopijo potrdila zadrži označevalec za lastno evidenco, drugo kopijo pa prejme imetnik živali.

Dokazila

Potrdilo o označitvi živali

Datum zadnje spremembe strani: 24. 03. 2015