Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Način označitve živali

Kadar obstaja več možnih načinov označitve, je treba izbrati najprej zaprt obroček, za tem mikročip in nazadnje odprt obroček.

V ujetništvu izvaljene ptice se označijo z zaprtimi obročki. Z odprtimi obročki se označijo ptice, ki jih ni mogoče označiti z zaprtimi obročki ali mikročipi.

Sesalce, plazilce in ptice, ki niso označeni z zaprtimi obročki, se označi z mikročipi. Vendar pa se z mikročipi ne označi:

  • ptic, ki so označene z zaprtimi obročki;
  • živali, ki so lažje od 200 gramov ali še niso zrasle do te teže;
  • želv, ki imajo spodnji ravni del oklepa (plastron) krajši od 100 milimetrov.

Če označitev z mikročipom ni možna, označitev z odprtim obročkom pa je primerna, se lahko tako označijo tudi sesalci in plazilci. Del telesa, ki nosi obroček, mora biti nepoškodovan, sicer se šteje, da žival ni označena.

Če nobena od zgoraj opisanih oblik označitve ni primerna, se žival lahko označi tudi opisno z dokumentiranjem tistih značilnosti, po katerih je žival mogoče prepoznati.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 03. 2016