Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Vpis označitve v evidenco

Vpis označitve v evidenco izvede označevalec.

Označevalec je dolžan označitev takoj vpisati v evidenco, če zaradi tehničnih problemov to ni mogoče, pa najkasneje v petih delovnih dneh po označitvi.

Če označevalec vpisa v evidenco v predpisanih rokih ne more izvesti, mora o tem pisno obvestiti ministrstvo.

Označevalec je dolžan pri odpravi morebitnih tehničnih problemov in vzdrževanju evidence sodelovati z ministrstvom.

Dokazila

Vpis označitve v evidenco

Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2016