Status in registracija

Za opravljanje dejavnosti se je treba registrirati kot gospodarska javna služba.

Gospodarske družbe zagotavljajo materialne javne dobrine zaradi zadovoljevanja javnih potreb, če jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016